حق مسکن با چه کسی است ؟

news-details

حق مسکن از جمله مواردی است که هنگام ازدواج در سند ازدواج ذکر می‌شود اما بر اساس قانون حق مسکن با شوهر است و او باید محل زندگی را انتخاب کند در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی آمده است که زن باید در منزلی که شوهرش اختیار کرده زندگی کند.


به گزارش پایگاه خبری صبح ایران،  حق مسکن از جمله مواردی است که هنگام ازدواج در سند ازدواج ذکر می‌شود اما بر اساس قانون حق مسکن با شوهر است و او باید محل زندگی را انتخاب کند در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی آمده است که زن باید در منزلی که شوهرش اختیار کرده زندگی کند.

بر اساس این ماده قانونی زن نمی تواند در محلی غیر از محل زندگی شوهرش سکنی گزیند و در حالی که بخواهد خودش محل زندگی را انتخاب کند باید حتماً در شروط ضمن عقد اعلام کند که حق اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.

بر اساس قوانین گفته شده زن می تواند در محلی غیر از آنجایی که شوهرش تعیین کرده زندگی کند اما در حالی که تقاضای انجام چنین امری را نداشته باشد یا باید در سند عقد آن را ذکر کند یا در غیر این صورت نفقه به زوجین تعلق نخواهد گرفت.

به اشتراک گذاری این مطلب!