شکنجه کودک معلول (سندروم داون) + فیلم

کودک معلول (سندروم داون) را ده دقیقه شکنجه می‌کند و از آن فیلم می‌گیرد، کودک قادر به دفاع، فریاد و گریه نیست و حتی بعد هم نمی‌تواند بگوید چه بلایی بر سرش آمده است. اطلاعی از مجرم، کودک و محل وقوع جرم نداریم.


به اشتراک گذاری این مطلب!