کشف صد‌ها سلاح جنگی و سرد در صاعقه پلیس


دومین مرحله از طرح صاعقه سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در ستاد پلیس پیشگیری تهران بزرگ به اجرا درآمد. سردار رحیمی گفت: با تولیدکنندگان و قاچاقچیان و فروشندگان سلاح سرد برخورد می‌شود و در این رابطه ۷۷۰ نفر از اراذل و کسانی که سلاح سرد نگهداری می‌کردند یا به فروش می‌رساندند، دستگیر شدند. ۱۰ قبضه سلاح جنگی و هزار و ۸۳۴ قبضه سلاح سرد و ۲۰۰ قبضه شبه سلاح نیز به دست آمد.


به اشتراک گذاری این مطلب!