بازداشت جاعل وثیقه های کلان

news-details

علیرضا بیگمرادی گفت: پس از اشرف اطلاعاتی حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در خصوص ساخت یک عدد مهر و تهیه اوراق اداری با آرم این سازمان، بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان حفاظت و اطلاعات قرار گرفت و با اجرای یک سری اقدامات اطلاعاتی، فرد مظنون شناسایی شد.


به گزارش پایگاه خبری صبح ایران، علیرضا بیگمرادی گفت: پس از اشرف اطلاعاتی حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در خصوص ساخت یک عدد مهر و تهیه اوراق اداری با آرم این سازمان، بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان حفاظت و اطلاعات قرار گرفت و با اجرای یک سری اقدامات اطلاعاتی، فرد مظنون شناسایی شد.

وی افزود: در بازرسی از این شخص، مهر و اوراق جعلی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشف و متهم دستگیر و به همراه پرونده، تحویل مرجع قضایی شد.

مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: در تحقیقات به‌عمل آمده مشخص شد، متهم قصد داشته با استفاده از اوراق جعلی، در قالب نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد و متعاقباً ارجاع امر به کانون کارشناسان رسمی این شهرستان، ملکی را به قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن کارشناسی و مقدمات تودیع وثیقه برای آزادی یکی از متهمان پرونده‌های مالی را فراهم کند.
 
 بیگمرادی با بیان اینکه نحوه ارتباط فرد دستگیر شده با متهمان پرونده در دست بررسی است تاکید کرد: تلفن ۱۵۸۰ راه ارتباطی شهروندان با حفاظت و اطلاعات سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.

به اشتراک گذاری این مطلب!